آرسین شاهزاده مامان و باباش

95/10/4

خدا شاهزاده کوچولو من رو روز شنبه چهارم دی ماه سال 1395 ستعت هشت و بیست دقیقه صبح بهم داد چشم به این دنیا گشودی  ...
21 خرداد 1396

95/5/14

18 هفته و 3 روزت بود که اولین بار چهره دلنشینتو تو سونوگرافی دیدم تا صبح از خوشحالی نخوابیدم هنش عکس سونو رو روبروم میزاشتن نگاه میکردم ...
21 خرداد 1396

95/4/23

ساعت 10 و نیم شب بود که اولین تکونت رو احساس کردم
21 خرداد 1396

95/3/31

این روز بهترین روز تو دوران بارداری بود فهمیدم خدا یه پسر داداه بهم شاهزاده کوچولو مامان
21 خرداد 1396

95/3/3

اولین باری که من و بابا صدای قلبتو شنیدیم ضربان قلبت 157 تا بود و 8 هفته و 3 روزت بود
21 خرداد 1396

95/2/7

روزی که آزمایش دادم و فمیدم خدا یه کوچولوی نازنین به ما داره میده عزیزم دوستت داریم ...
21 خرداد 1396