آرسینآرسین، تا این لحظه 2 سال و 8 ماه و 22 روز سن دارد

آرسین شاهزاده مامان و باباش

96/5/5 جشن هفت ماهگی

من و بابا یاسر چهارم هر ماه که میشه برات جشن تولد میگیریم جشن هفت ماهگیت رو روز پنجشنبه با عمو پیام جشن گرفتیم ...
10 مرداد 1396

96/5/5

تو سوپت عدس و ماش اضافه شد دیگه غذاهات تغییر کرد آب هویج و سیب خوردی . زرده تخم بلدرچین بهت دادم خوردی شاهزاده من 2 روز بعد هم دل رو زدم به دریا داخل سوپت آب پاچه ریختم خوردی و کلی خوابیدی عین بزرگا که کله پاچه میزنن بعدش سنگین میشن یه دل سیر میخوابن
10 مرداد 1396

96/5/2

دیگه تو سوپت بلدرچین ریختم کلی هم خوشت اومد تو غذا خوردی و مامان هم کیف کرد
10 مرداد 1396

96/4/29

پسری مامان قشنگ مامان سایه خودتو میدیدی برات جالب بود یجورایی میخواستی سایه رو بگیری دستاتو بردی سمت سایه با تعجب نگاه کردی
10 مرداد 1396

96/4/28

رفتیم طالقان اونجا تو ایوون نشستی کلی کیف میکردی مامانی تو مثل من عاشق گل و گیاهی اونجا هم تو حیاط پر از درخت بود هوا هم که خنک کلی کیف کردی تازه تاپ بازی هم کردی بابا ابراهیم یه تاپ مخصوص تو گرفته بود بعد استخرت رو هم آب کردیم آب بازی کردی . زوم کرده بودی رو درخت  آلبالو دستتو دراز میکردی بگیری آخر سر هم موفق شدی ...
10 مرداد 1396
1